Bjørnsen Advokatfirma har spisskompetanse innenfor fagområdene avtalerett, kontraktsrett og eiendomsrett. Vi bistår byggherrer, eiendomsutviklere, rådgivere, entreprenører og grunneiere med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til bygge,- og anleggsprosjekter, samt drift og forvaltning av fast eiendom. I tillegg bistår vi leverandører og industribedrifter i forbindelse med fabrikasjonsarbeid og offshoreprosjekter.

Advokat Trond Bjørnsen:

Advokat Trond Bjørnsen har særlig kompetanse innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Les mer om Trond

Advokat Lars Heskje:

Advokat Lars Heskje har særlig kompetanse innenfor kontraktsrett og plan,- og bygningsrett.

Les mer om Lars

Kontakt

Trond Bjørnsen

T: (+47) 411 27 403
E: trond@bjornsen-advokatfirma.no

Lars Heskje

T: (+47) 901 42 202
E: lars@bjornsen-advokatfirma.no

Besøksadresse

Hetlandsgata 9, Forum Jæren, Bryne