Kompetanse

Bjørnsen Advokatfirma

Bjørnsen Advokatfirma har et sterkt fagmiljø innen eiendom, entreprise og industri. Vi bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning i alle faser av bygge-, anleggs- og offshoreprosjekter samt ved utvikling og forvaltning av eiendom. Vi tar oppdrag for byggherrer, eiendomsutviklere, rådgivere, entreprenører, industribedrifter og grunneiere.

Vi har særskilt fagkompetanse i avtalerett, kontraktsrett, entrepriserett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og eiendomsrett.

Våre advokater samarbeider tett med kundene og har inngående bransjekunnskap og teknisk og kommersiell forståelse. Vi har også lang erfaring med mekling og prosedyre for domstolene.

Advokat Trond Bjørnsen

Advokat Trond Bjørnsen har særlig kompetanse innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser og jobber med bygg- og anleggsbransjen.

Trond er spesialist innen avtalerett, entrepriserett og offentlige anskaffelser.
Han er advokat for profesjonelle byggherrer, rådgivere og entreprenører i eiendoms- og bygge- og anleggsbransjen.

Les mer om Trond

Advokatfullmektig Marthe Wold

Advokatfullmektig Marthe Wold jobber i hovedsak med entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Hun bistår profesjonelle aktører innenfor bransjene eiendom, bygg- og anlegg, og industri.

Marthe hjelper blant annet med utforming av kontrakter, rådgivning i gjennomføringen av entrepriseprosjekter, ved uenighet om sluttoppgjør og reklamasjonssaker mv., samt mekling og tvisteløsning.

Les mer om Marthe

Advokat Lars Heskje

Advokat Lars Heskje har særlig kompetanse innenfor avtale- og kontraktsrett, entrepriserett og rettsforhold knyttet til fast eiendom. Lars jobber hovedsakelig med industribedrifter.
Han er advokat for leverandører, prosjektledere og entreprenører i olje- og energiindustrien, bygg- og anleggsbransjen samt verksted- og varehandelsvirksomhet. I tillegg bistår han grunneiere og brukshavere med privatrettslige og offentligrettslige forhold knyttet til fast eiendom.

Les mer om Lars

Advokat Kristoffer Espeland Klovning

Advokat Kristoffer Espeland Klovning har særlig kompetanse innenfor eiendoms- og selskapsrett og jobber hovedsakelig innen eiendomsbransjen.

Han bistår utbyggere, eiendomsutviklere og -forvaltere samt borettslag og sameier med rådgivning knyttet til kjøp og salg, forvaltning og drift – herunder utleie av næringseiendom.

Les mer om Kristoffer