Advokat
Kristoffer Espeland Klovning

Kontakt Kristoffer

Kristoffer Espeland Klovning

(+47) 959 65 305
kristoffer@bjornsen-advokatfirma.no

Advokat Kristoffer Espeland Klovning har særlig kompetanse innenfor eiendoms- og selskapsrett og jobber hovedsakelig innen eiendomsbransjen. Han bistår utbyggere, eiendomsutviklere og -forvaltere samt borettslag og sameier med rådgivning knyttet til kjøp og salg, forvaltning og drift – herunder utleie av næringseiendom.

Han kan bl.a. bistå med

 • Selskapsrettslig rådgivning i form av styreverv eller styresekretær i aksjeselskaper, borettslag og sameier
 • Husleierett, borettslagsrett, sameierett
 • Bistand ved alle forhold i eierseksjonssameier og borettslag
 • Etablering og organisering av utbyggingsprosjekter – stiftelse, seksjonering og utarbeidelse av vedtekter mm.
 • Forvaltning av næringseiendom
 • Rådgivning mht. eiendomsrett og rettigheter i fast eiendom
 • Rådgivning mht. plan- og bygningsrett – herunder utbyggingsavtaler og organisering av utbygging
 • Entreprisekontrakter i nærings- og forbrukerforhold

Verv

 • Ti års spesialisert erfaring innenfor eiendomsrett – blant annet som juridisk sjef i Bate boligbyggerlag
 • Tidligere juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund
 • Ulike styreverv og fast styresekretær i flere større boligselskaper