Lars har bred erfaring, med særlig kompetanse innenfor kontraktsrett, eiendomsrett, samt plan- og bygningsrett. Han har inngående kunnskap om mekanisk industri og offshorebransjen.

Han kan bl.a. bistå med:

  • Kontraktsrutiner og kontraktsadministrasjon
  • Tvisteløsning mht. fabrikasjon, kjøp og salg av varer og tjenester
  • Entreprisekontrakter i nærings- og forbrukerforhold
  • Kontraktsforhold mellom leverandører i industrien, herunder maskinerings- tilvirknings- og verkstedbedrifter
  • Rådgivning mht. eiendomsrett og rettigheter i fast eiendom
  • Bistand i ekspropriasjonssaker- og skjønn, samt jordskifte
  • Rådgivning mht. plan- og bygningsrett, herunder utbyggingsavtaler

Verv

  • Styremedlem (styrekandidatene) FLYT Sola – Sola kommunes næringsforening.
  • Ulike styreverv
  • Før han ble advokat har Lars jobbet som flymekaniker, og han har lang arbeidserfaring innenfor mekanisk virksomhet.

T: (+47) 901 42 202
E: lars@bjornsen-advokatfirma.no

Kontakt

Trond Bjørnsen

T: (+47) 411 27 403
E: trond@bjornsen-advokatfirma.no

Lars Heskje

T: (+47) 901 42 202
E: lars@bjornsen-advokatfirma.no

Besøksadresse

Hetlandsgata 9, Forum Jæren, Bryne