Advokat
Lars Heskje

Kontakt Lars

Lars Heskje

(+47) 901 42 202
lars@bjornsen-advokatfirma.no

Advokat Lars Heskje har særlig kompetanse innenfor avtale- og kontraktsrett, entrepriserett og rettsforhold knyttet til fast eiendom. Lars jobber hovedsakelig med industribedrifter.

Han er advokat for leverandører, prosjektledere og entreprenører i olje- og energiindustrien, bygg- og anleggsbransjen samt verksted- og varehandelsvirksomhet. I tillegg bistår han grunneiere og brukshavere med privatrettslige og offentligrettslige forhold knyttet til fast eiendom.

Lars arbeider med rådgivning, forhandling og tvisteløsning i alle faser av fabrikasjons-, tilvirknings- og monteringsarbeid, ved kjøp og salg av eiendom og varer samt ved eiendomsrettslige problemstillinger. Han bistår blant annet i forhold knyttet til avtaleinngåelse, kontraktsrutiner og prosjekthåndtering. Han har omfattende prosedyreerfaring i og utenfor domstolene.

Lars har inngående kunnskap om mekanisk industri og oljenæringen. Han holder jevnlig kurs og foredrag for bransjene, også internt for bedriftens ledere og ansatte.

Han kan bl.a. bistå med:

 • Fabrikasjonskontrakter
 • Offshoreprosjekter
 • Forespørsel, tilbud, avtaleinngåelse
 • Alminnelige betingelser/terms and conditions
 • Forbruker- og næringsentrepriser
 • Private og offentlige anskaffelser
 • Kjøp og salg av eiendom og varer
 • IP-rettigheter: NDA, royalty mm.
 • Fast eiendoms rettsforhold – naborett, servitutter, strandrett mm.
 • Plan- og bygningsrett – regulering, byggesaker, utbyggingsavtaler mm.
 • Ekspropriasjon og jordskifte
 • Styresekretær og styreverv
 • Foredrag, kurs og en-til-en-opplæring

Verv

 • Styremedlem via programmet Styrekandidatene: erfaring og økt kompetanse i samspillet mellom økonomi, juss, strategi og digitalisering
 • Bred advokaterfaring fra Tengs Pedersen Advokatfirma
 • Lang teknisk arbeidserfaring som helikoptermekaniker (Easa Part-66).