Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. Ansvar

Bjørnsen Advokatfirma AS org nr. 822 217 702 ved styrets leder Trond Bjørnsen, er behandlingsansvarlig for personopplysninger ansatte og partnere i firmaet behandler.

Alle spørsmål du måtte ha om Bjørnsen Advokatfirma sin behandling av personopplysninger kan rettes til oss.

Vi har sikret våre rutiner slik at vi etterlever personopplysningsloven.

 

2. Kontakt

Kontaktperson for personvern i Bjørnsen Advokatfirma er:
 
Trond Bjørnsen 
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Telefon: 411 27 403
E-post: post@bjornsen-advokatfirma.no
 
 

3. Hvem behandler vi personopplysninger om?

I Bjørnsen Advokatfirma behandler vi personopplysninger:

  • Jobbsøkere
  • Klienter
  • Kontaktpersoner hos leverandører og bedriftsklienter
  • Kontaktpersoner i domstolene, NAV, og øvrige tilsynsmyndigheter
  • Personer involvert i saker vi håndterer
  • Registrerte i vår epostliste for nyhetsbrev og kursinvitasjoner
 

4. Hvordan vi behandler personopplysninger i Bjørnsen Advokatfirma

 

4.1 Jobbsøkere

Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender til oss. Vi ber de som søker jobb hos oss sende oss navn, vitnemål, CV og referanser og annen informasjon du regner som relevant for vurderingen av søknaden. Inviteres du til intervju vil vi stille spørsmål for å avgjøre om du passer til stillingen. Vi vil også hente inn vurderinger fra tidligere arbeidsgivere.

Opplysningene om jobbsøkere lagres i lukket elektronisk mappe. Vi bruker kun opplysningene til å vurdere søkere i forbindelse med ansettelsesprosess. Opplysningene lagres i 12 måneder med tanke på fremtidig ansettelse.

4.2 Kontaktpersoner hos leverandører og virksomhetsklienter

Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører og for å følge opp avtaler eller nye tilbud. I den anledning lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver. Vi lagrer opplysningene i vårt saksbehandlingsprogram Advisor og bruker opplysningene til å kontakte virksomhetsklienter eller leverandører for å følge opp saker, tilbud, bestillinger, fakturering, sende nyhetsbrev og kursinvitasjoner. Ansatte i Bjørnsen Advokatfirma vil ha tilgang til kontaktopplysningene registrert i Advisor. Vi videreformidler ikke kontaktopplysninger med mindre kontaktpersonen ønsker det i markedsføringsøyemed.

4.3 Markedsføring og nettside

Har du samtykket i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale eller registrert deg til å motta vårt nyhetsbrev vil vi kunne lagre navn og epostadressen din, herunder i Mailchimp. Vi bruker opplysningene til å sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til kurs og frokostseminar. Formålet er markedsføring som vi mener er av en berettiget interesse. Påmeldte til nyhetstjenesten kan enkelt melde seg av. Reservasjonsadgangen er lett tilgjengelig ved registrering og i hvert nyhetsbrev.

4.4 Saksbehandling

Størstedelen av personopplysninger vi behandler er i tilknytning til vår advokatvirksomhet.

Avhengig av den konkrete sak behandler vi bl.a. navn, telefonnummer, epostadresse, adresse, alder, kjønn, informasjon om arbeidsforhold, finanser, familie og helse. Vi begrenser behandlingen til de opplysninger som er relevante for sakshåndteringen i det konkrete advokatoppdraget.

Opplysninger vi registrerer i forbindelse med advokatoppdrag bruker vi til å etablere klientforhold, saksbehandling, klientadministrasjon og fakturering. Nærmere opplysninger gis i vår oppdragsbekreftelse.

Både alminnelige personopplysninger og sensitive personopplysninger som inngår i saksbehandling er strengt beskyttet av advokaters taushetsplikt. Taushetsplikten fremgår av straffeloven § 111 og advokatforskriftens kapittel 12 (regler for god advokatskikk).

 

5. Dine rettigheter

Du kan kontakte Bjørnsen Advokatfirma når som helst for å få informasjon om hvordan Bjørnsen Advokatfirma behandler personopplysninger om deg. Behandler Bjørnsen Advokatfirma personopplysninger om deg, kan du enten få informasjon om opplysningene eller behandlingen, og få utlevert opplysningene om du krever det. Er du klient hos oss og har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger om deg i forbindelse med sak, ta kontakt med ansvarlig advokat i saken.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg – og vi vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene.

For behandling som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette.

Bjørnsen Advokatfirma benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger som i tilknytning til leveranse av it-tjenester til oss. Det inngås strenge avtaler med våre databehandlere slik at informasjonssikkerheten blir ivaretatt.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no