Samarbeidsform

Lett å bruke

Profesjonelt. Åpent. Ærlig.

Det skal være lett å bruke Bjørnsen. Målet er å skape et uformelt, trygt og hyggelig samarbeidsklima med rom for klare og ærlige tilbakemeldinger.

Samarbeidet er tett. Så tett at Bjørnsen kan være et reelt alternativ til intern kontraktsadministrasjon og bedriftsadvokat i prosjektene.