God advokathjelp krever inngående fagkompetanse, bransjeforståelse og et nært samspill med kunden.

God advokathjelp
krever inngående
fagkompetanse,
bransjeforståelse
og et nært samspill
med kunden.

 

Samarbeidsform

Profesjonelt. Åpent. Ærlig

Bjørnsen Advokatfirma har rendyrket forretningsområdene eiendom, entreprise og industri.

Vi jobber for store og små aktører i eiendoms-, bygge- og anleggsbransjen. Vi bistår også bedrifter innen mekanisk industri samt leverandører til oljeindustrien.

Det skal være lett å bruke oss. Vi ønsker et uformelt, trygt og hyggelig samarbeidsklima med rom for klare og ærlige tilbakemeldinger.

Vi er vant til å jobbe tett med kundene våre. Så tett at vi ofte er et reelt alternativ til intern kontraktsadministrasjon og bedriftsadvokat i prosjektene.

Tjenester

Vi tilbyr tradisjonelle advokattjenester

Dette gjelder både bedriftskunder og privatpersoner. Dessuten tilbyr Bjørnsen rådgivningspakker til fastpris tilpasset prosjektstørrelse og kompleksitet.

Bedriftskunder: kr 2700 ekskl. mva. pr. time

Privatkunder: kr 2200 ekskl. mva. pr. time

Rådgivningspakker:

  • Eiendoms-, bygge,- og anleggsprosjekter av ulik størrelse og varighet
  • Offshorerelaterte prosjekter
  • Kurs og coaching i avtalerett, kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser